Sołtys: Tadeusz Pacek

tel. 509 668 378

Sołtys pełni swój dyżur w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 19.00-20.00 w Biurze Sołeckim w Domu Ludowym w Niżnej Łące.

Skip to content